Dostęp do bazy Knovel

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania w 2012 roku  z technicznych zasobów on-line bazy Knovel.

Logowanie odbywa się przez link : http://www.knovel.com/web/portal/main

Dostęp do zasobów jest możliwy z komputerów zarejestrowanych w sieci Uczelni.

Knovel jest pełnotekstową bazą z zakresu nauk technicznych, z możliwością pracy na interaktywnych wykresach i tabelach. Umożliwia dostęp do książek, w tym podręczników

z zakresu techniki oraz materiałów konferencyjnych takich wydawców jak m.in. American

Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse.

Nasza Uczelnia ma dostęp do następujących kolekcji tematycznych:

  • Aerospace & Radar Technology
  • Civil Engineering & Construction Materials
  • Electrical & Power Engineering
  • Food Science
  • General Engineering & Engineering Management
  • Mechanics & Mechanical Engineering
  • Metals & Metallurgy
19 lutego 2016
Skip to content