Biblioteka Główna

Adres:
22-100 Chełm

ul. Pocztowa 54

Kontakt:
tel. 82 565 64 82
e-mail: biblioteka@panschelm.edu.pl

Wypożyczalnia:
Prowadzone są wypożyczenia zbiorów dla pracowników i studentów wszystkich kierunków PANS w Chełmie, na podstawie karty bibliotecznej.
Wszystkie wypożyczenia są rejestrowane w bibliotecznym systemie komputerowym SOWA2/MARC21.

Wypożyczenia międzybiblioteczne:
Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych określa odrębny regulamin

Czytelnia Główna:
Książki i czasopisma są udostępniane na miejscu dla pracowników i studentów wszystkich kierunków PANS w Chełmie oraz dla osób niebędących pracownikami i studentami Uczelni, na podstawie karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości (legitymacja, indeks, dowód osobisty).Czytelnia dysponuje 40 miejscami do pracy.
Gromadzone są czasopisma z zakresu matematyki, informatyki, mechaniki, budownictwa, lotnictwa, rolnictwa, pedagogiki, pielęgniarstwa, stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego – polskie i obcojęzyczne.
Stanowiska komputerowe są udostępniane pracownikom i studentom PANS w Chełmie.

Zasady korzystania określa regulamin

Informacja o zbiorach:
Gromadzone są zbiory piśmiennicze, audiowizualne i multimedialne dostosowane do specjalności prowadzonych przez PANS.

Katalogi:
on-line

Oznaczenie sygnatur:
Czyt. – książka dostępna w Czytelni Głównej,
Bez wyróżnika literowego – książka przeznaczona do wypożyczeń,
H – książka przeznaczona do wypożyczeń,
/O – książka obcojęzyczna przeznaczona do wypożyczeń w Bibliotece Głównej,
N – oznacza, że dokument jest normą,
E – oznacza, że jest to dokument elektroniczny,
TM – oznacza taśmę magnetofonową,
IL – oznacza zbiory ilustracyjne, mapy,
TH – oznacza dokumenty techniczno-handlowe,

Skip to content