Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka PANS w Chełmie sprowadza książki oraz kserokopie konkretnych artykułów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na potrzeby pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Wypożyczenia takie dotyczą tych dokumentów, których nie ma na terenie Chełma.

Sprowadzone materiały udostępnia się na miejscu w Czytelni Głównej w okresie wyznaczonym przez bibliotekę.

Zamówienia należy składać osobiście w Wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki.

Formularz zamówienia

Formularz dostępny jest także w Wypożyczalni.

Szczegóły realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych określa Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych.

Skip to content