Бібліотека

Вища Державна Професійна Школа

Головна Бібліотека

22-100 Chełmm_foto100_1
ul. Pocztowa 54

tel. +48 82 565 64 82
e-mail biblioteka@pwsz.chelm.pl

 

До складу бібліотеки ВДПШ у Холмі входять:

 • Центральна Бібліотека – ul. Pocztowa 54
 • Зал обслуговуння читача
 • Центральна читальня
 • Бібліотека Інституту Неофілології – – ul.Wojsławicka 8b
 • Архів – ul. Pocztowa 54

Бібліотека ВДПШ у Холмі була заснована в 2002 році, для потреб закладу. Найголовнішою її метою є організація майстерні наукової роботи для студентів та викладачів.
Бібліотека має науковий характер і зібрала літературу, пов’язану зі сферами знань, котрі викладаються у вузі. Книгозбір нараховує близько 40 00 екземплярів.
Каталог on-line Бібліотеки ВДПШ працює в системі SOWA2/MARC21. Він містить бібліографічні описи всіх видів документів, зібраних у бібліотеці, тобто: книг, газет та журналів, карт, електронних та мультимедійних видавництв.
Каталог доступний з кожного комп’ютера, під’єднаного до інтернету, і дозволяє:

 • перегляд бібліотечних фондів;
 • резервацію книг;
 • замовлення книжок, котрі в даному моменті на руках інших читачів;
 • перевірку стану рахунку читача (тобто в даний момент взятих книг, резервації, замовлень, а також терміну повернення позичених книжок);
 • продовження строку чинності рахунку читача online через власну електронну карту;
 • документування списку літератури.

У залі ослуговування читача є 6 комп’ютерних місць, в тому числі три для обслуговування студентів і три для пошуків у каталозі. Існує реєстр позичених книжок.

Мережа інтернет доступна безкоштовно на десяти комп’ютерних місцях в Головній Читальні та на 12 місцях в читальнях інститутів.

Бібліотека веде підшивки газет і журналів – польських і закордонних. Ними можна користуватися на місці, або брати додому на договірних умовах.

Бібліотека вузу – через створення умов для широкого доступу інформації – надає студентам можливість вдосконалення вміння розуміти літературу завдяки сучасним джерелам інформації і творчого користування ними.

Skip to content