Biblioteka

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Biblioteka Główna

22-100 Chełmm_foto100_1
ul. Pocztowa 54

tel. 82 565 64 82
e-mail biblioteka@panschelm.edu.pl

Informacje ogólne:

Biblioteka PANS jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych i dydaktycznych.

W jej skład wchodzą:

  • Biblioteka Główna – ul. Pocztowa 54
  • Wypożyczalnia
  • Czytelnia Główna
  • Archiwum – ul. Pocztowa 54

Biblioteka PANS w Chełmie powstała w 2002 roku, aby służyć potrzebom uczelni. Jej podstawowym zadaniem jest organizowanie warsztatu pracy naukowej dla nauczycieli akademickich i studentów.

Biblioteka ma charakter naukowy i gromadzi piśmiennictwo związane z dziedzinami wiedzy  wykładanymi  na uczelni. Księgozbiór liczy aktualnie około 40 000 woluminów.

Katalog on-line Biblioteki PANS pracuje w systemie SOWA2/MARC21. Zawiera opisy bibliograficzne wszystkich rodzajów dokumentów zgromadzonych w bibliotece tj.: książek, czasopism, map, norm, wydawnictw multimedialnych i elektronicznych.

Katalog on-line dostępny jest z każdego komputera podłączonego do Internetu i pozwala na :

  • przeglądanie zasobów biblioteki;
  • zarezerwowanie książek;
  • zamówienie książek obecnie wypożyczonych przez innych użytkowników;
  • sprawdzenie stanu konta czytelnika (czyli aktualnych wypożyczeń, rezerwacji, zamówień oraz terminów zwrotów wypożyczonych pozycji);
  • dokonywanie prolongaty online poprzez własne konto czytelnicze;
  • dokonywanie zestawień bibliograficznych.

W wypożyczalni znajduje się 6 stanowisk komputerowych, w tym 3 do obsługi czytelników i 3 do przeszukiwania katalogu. Prowadzony jest komputerowy rejestr wypożyczeń.

Sieć Internet jest udostępniana bezpłatnie na 10 stanowiskach komputerowych w Czytelni Głównej.
Biblioteka gromadzi czasopisma – krajowe i zagraniczne, z których pracownicy uczelni oraz studenci mogą korzystać na miejscu, bądź wypożyczać je na ustalonych warunkach.
Biblioteka uczelniana – poprzez tworzenie możliwości szerokiego dostępu do informacji – zapewnia studentom doskonalenie umiejętności docierania do literatury za pomocą nowoczesnych źródeł informacji i twórczego ich wykorzystania.
Skip to content