Działalność dydaktyczna

W momencie rozpoczęcia nowego roku akademickiego studenci wszystkich kierunków, rozpoczynający pierwszy rok studiów na naszej uczelni, uczestniczą w zajęciach z przysposobienia bibliotecznego, które są obowiązkowe i kończą się wpisem do indeksu.

Mają one na celu:

  • Wskazanie biblioteki jako placówki przyjaznej i pomocnej w poszukiwaniu wiedzy.
  • Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni.
  • Ułatwienie nabycia umiejętności wyszukiwania informacji o książkach w katalogu komputerowym oraz innych źródłach wiedzy.

Od października 2020 roku Biblioteka wdrożyła nową formę szkolenia bibliotecznego. Szkolenie jest realizowane w formie on-line i jest dostępne na stronie  Biblioteki:  Szkolenie biblioteczne on-line.

Studenci mają możliwość zapoznania się z treścią szkolenia oraz rozwiązać test zaliczeniowy za pośrednictwem platformy Google Suite for Education.

Prowadzone są również indywidualne szkolenia z zakresu:

  • posługiwania się komputerowym katalogiem biblioteki oraz wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i elektronicznych.
Skip to content