Archiwum

Adres:
22 100 Chełm
ul. Pocztowa 54a

Osoba prowadząca Archiwum
mgr Sylwia Sołtys – bibliotekarz

Kontakt:
tel. 82 565-64-82
e-mail: ssoltys@panschelm.edu.pl

Zadania Archiwum:  
Archiwum gromadzi, zabezpiecza, przechowuje, opracowuje i udostępnia całość dokumentacji powstałej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz w instytucjach i organizacjach związanych z działalnością Uczelni. Archiwum może także gromadzić dokumentację organizacji działających na terenie Uczelni.

Zasady udostępniania:  
Archiwum udostępnia akta dla celów służbowych i naukowych zgodnie z INSTRUKCJĄ O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM PANS W CHEŁMIE.

Skip to content