Konta Czytelnika w katalogu on-line

Od dnia 13.02.2008 r. Biblioteka Główna uruchomiła dostęp do Konta Czytelnika w katalogu on-line, umożliwiając użytkownikom zamawianie książek oraz sprawdzanie stanu wypożyczeń poprzez dostęp internetowy. Użytkownicy zainteresowani posiadaniem swojego konta przez Internet mogą skontaktować się z bibliotekarzem dyżurującym w Wypożyczalni Głównej w celu otrzymania szczegółowych informacji oraz hasła dostępu. Użytkownicy posiadający aktywne Konto Czytelnika, mogą […]

Opłaty za usługi biblioteczne

Z dniem 25 kwietnia 2007 r. wprowadzone zostały następujące opłaty za usługi biblioteczne: Za wydanie karty bibliotecznej bądź jej duplikatu – 5 zł, Za przetrzymywanie książek powyżej 180 dni – 0,20 gr za każdy dzień zwłoki, za każdy egzemplarz, Powyższe postanowienia podjęto w oparciu o Zarządzenie nr 5/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie […]

Skip to content